Karkonosko–Izerski Sejmik Turystyczny to organizowane od 2011 roku przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego spotkanie przedsiębiorców, działaczy samorządowych, przedstawicieli NGO’s i wszystkich osób, zainteresowanych rozwojem gospodarki turystycznej w tym regionie. Kolejna sesja Sejmiku, w której uczestniczyło 116 osób, odbyła się dnia 22 czerwca 2016 roku w Osadzie Śnieżka w Łomnicy. Konferencję prowadzili prezes KARR Piotr Miedziński oraz red. Janusz Turakiewicz. Obecnych powitali wójt gminy Mysłakowice Michał Orman i dyrektor Osady Zdzisław Ziomek.

Głównym tematem spotkania były ”Innowacje w gospodarce turystycznej jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstw i regionu”. Uczestnicy poświęconego temu zagadnieniu panelu wykazali, poczynając od wprowadzenia do dyskusji  dokonanego przez dr hab. Elżbietę Nawrocką, że tak modny obecnie termin „innowacje” może być rozumiany na wiele sposobów. Partner w międzynarodowej firmie doradczej Horwath HTL Dariusz Futoma wskazał na to, że innowacyjne mogą być nawet zmiany przepisów prawa i zmiany mentalności. Reprezentujący Fundację Polska Akademia Gościnności Zbigniew Kowalski skoncentrował się na zagadnieniu gościnności usługowej, stosowanej przez pracowników branży turystycznej, skierowanej do ich klientów, widzianych jako GOŚCIE. Dyrektor zarządzający Uzdrowiska Cieplice – Grupa PGU Robert Moskwa wykazał, że dzięki zastosowanym innowacjom produktowym w ciągu ostatnich pięciu lat podwojono ilość usług oraz rozszerzono ofertę pobytów zdrowotnych. Menedżer gastronomii i nauczyciel zawodu
Paweł Tomasik przedstawił wykorzystanie nowych technologii w obsłudze klientów restauracji, chociażby na przykładzie zastosowania tabletów zamiast tradycyjnych menu i jako narzędzia komunikacji z kelnerem; wskazał także na brak współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi, która jest niezbędna do właściwego przygotowania ich absolwentów do pracy.

Uczestnicy drugiej dyskusji panelowej poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy dolnośląska turystyka potrzebuje strategii? Wprowadzenia do niej dokonała dr Maja Jedlińska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która przedstawiła europejskie spojrzenie na rozwój turystyki oraz przyjęty w 2015 roku rządowy Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku i wynikające z niego wskazania dla regionu. Prowadzący dyskusję prof. dr hab. Janusz Olearnik z AWF we Wrocławiu zadał panelistom pytania ukierunkowujące ich wypowiedzi:

-  Jakie znaczenie może mieć strategiczny program rozwoju turystyki dolnośląskiej dla poszczególnych środowisk: władz, organizacji turystycznych, przedsiębiorców, turystów?

-  Jaka jest ocena doświadczeń z dotychczasowymi programami strategicznymi – pozytywnych i negatywnych?

-  Czy, kiedy i w jakim trybie powinien powstać nowy program i jaka może być rola rządowego Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku, a jaka dotychczasowego programu Rozwoju Turystyki Województwa Dolnośląskiego?

-  Jakie fundamentalne założenia i elementy mógłby zawierać nowy program?

Dyskutanci, którymi byli zastępca dyrektora Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki UMWD dr Wojciech Biliński, przewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK Dolnego Śląska Krystyn Chudoba), prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki Marek Ciechanowski i Dyrektor Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Rajmund Papiernik, zgodzili się z potrzebą spojrzenia w przyszłość i formułowania oczekiwań w stosunku do tej przyszłości. Wizje i plany  nie mogą ograniczać się jedynie do poszukiwania sposobów finansowania różnorodnych pomysłów ze środków unijnych, lecz powinny zapewniać optymalne wykorzystanie potencjału turystycznego regionu, zgodnie ze strategią rozwoju Dolnego Śląska i wykorzystaniem instrumentów ustalonych w programie krajowym. Podjęcie tego tematu przez Sejmik uznano za początek dyskusji nad zasadami opracowania dolnośląskiej strategii rozwoju turystyki.

Tak jak i na poprzednich sesjach Sejmiku nie zabrakło także innych tematów. Red. Janusz Turakiewicz przedstawiając trendy i aktualne uwarunkowania rozwoju rynku turystycznego wskazał na stały wzrost światowego ruchu turystycznego, który osiągnął 1,2 mld podróży trans granicznych rocznie. Obecna niepewna sytuacja polityczna w basenie Morza Śródziemnego, powodująca zwiększenie zainteresowania Polską jako krajem urlopowym, pozwala oczekiwać wzrostu udziału turystyki w PKB ponad obecne 6%. Problemem staje się brak wykwalifikowanych kadr do obsługi rosnącej ilości gości, także w regionie karkonosko-izerskim. Koordynator kampanii „Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” Elżbieta Wardzała przedstawiła zasady udziału miejscowości i przedsiębiorstw w tej akcji oraz działania realizowane w Jeleniej Górze. Nastąpiło także uroczyste wręczenie certyfikatów nowym członkom Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego.

Fakt udziału uczestników nie tylko z regionu Karkonoskiego - Izerskiego świadczy o docenieniu rosnącej roli sejmiku dla rozwoju branży turystycznej. 

baner1

 

RELACJA

 FILM >>

ProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProductProduct

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK