Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

kursy języka niemieckiego dla młodzieży gimnazjalnej –  uczestników projektu „Orientacja zawodowa bez granic”.

 

Termin składania oferty: do 22.09.2016 do godz. 15.00 logo

 

Szczegóły do pobrania:

Zapytanie ofertowe kursy języka niemieckiego

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym

Załącznik nr 3 - CV Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niekaralności

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje,  iż do przeprowadzenia  kursów języka niemieckiego dla młodzieży gimnazjalnej –  uczestników projektu „Orientacja zawodowa bez granic” zostali wybrani:

1.     Aneta Stefańczyk do realizacji przedmiotu zamówienia w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach,

2.     Magdalena Nowosielska – Pajkert  do realizacji przedmiotu zamówienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, Gimnazjum im. Stanisława Lema, ul. Szkolna 1, 58-530 Kowary;

3.     Anna Drahan do realizacji przedmiotu zamówienia w Zespole Szkół w Jeżowie Sudeckim, Długa 80, 58-521 Jeżów Sudecki;

4.     Aleksandra Złotnicka do realizacji przedmiotu zamówienia w Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 23, 58-500 Jelenia Góra

Wymienieni powyżej oferenci  spełniają wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym i uzyskali najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt.

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK