Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

„Zakup oprogramowania komputerowego służącego do obsługi funduszu pożyczkowego w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (w tym rejestracji, ewidencji i rozliczania pożyczek oraz sprawozdawczości wraz z licencją dla sześciu stanowisk pracy) wraz ze wsparciem technicznym przy wdrażaniu oprogramowania i serwisem (w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy) oraz konwersją danych dla max 1.000 Klientów.”

2. Termin realizacji*:

przekazanie oraz wdrożenie oprogramowania Zamawiającemu nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

3. Istotne warunki zamówienia:

Zakup oprogramowania komputerowego służącego do obsługi funduszu pożyczkowego w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w tym rejestracji, ewidencji i rozliczania pożyczek oraz sprawozdawczości wraz z licencją dla sześciu stanowisk pracy) wraz ze wsparciem technicznym przy wdrażaniu oprogramowania i serwisem oraz konwersją danych dla max 1.000 Klientów według Załącznika nr 1 - Specyfikacji Technicznej dołączonej do zapytania ofertowego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 720 00000-5 – Usługi Informatyczne: konsultacyjne opracowania opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

- 480 00000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta Wykonawcy”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w sekretariacie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., (adres: ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra) lub przesłać na nr faksu 075 75 22 794 lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 10.11.2016 r., do godz. 12:00.

Kontakt: 75 75 27 511 Osoba do Kontaktu: Agnieszka Krystek.

  1. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-                    nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą,

-                    zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,

-                    nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,

-                    negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu,

-                    zmiany terminu realizacji zamówienia,

-                    unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

W załączeniu wzór oferty Wykonawcy (załącznik nr 2)

* - jeżeli występuje potrzeba określenia terminu

Do pobrania:

- Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK