logoup

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  rozpoczęła realizację projektu pn.

„ Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”

 

Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020

Beneficjent Wiodący: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ( www.karr.pl)

Partnerzy projektu:

Sudecka Izba Przemysłowo-handlowa w Świdnicy ,- www.siph.pl

Izba Gospodarcza „ Śląsk”, - www.igsilesia.pl

Karkonosze Związek Miast i Gmin - Krkonoše – svazek měst a obcí - www.krkonose.eu

Izba Gospodarcza w Hradec Kralove- Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje - www.komora-khk.cz

Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą-Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou - www.ohkjablonec.cz

Okres realizacji: od 01.01.2017r.do 31.12.2018r

Wartość projektu: 560 769,50 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 476 654,07 €

ULOTKA SIEC1

ULOTKA SIEC2

Opis projektu:

W ostatnich latach powstało wiele transgranicznych inicjatyw i projektów, zniesiono wiele barier granicznych. Niemniej jednak obecne i przyszłe wyzwania na czesko-polskim pograniczu pozostają ogromne. Jedną z głównych barier jest niewystarczająca liczba liderów stymulujących wspólne projekty. Bez zaangażowania partnerów z obu stron granicy współpraca traci swoją dynamikę. Wciąż w wielu zakresach brakuje jeszcze platform do ciągłej transgranicznej komunikacji i  współpracy, które nadal napotyka na liczne przeszkody. Istotnym problemem jest niedostatecznie wykorzystany potencjał współpracy instytucji i społeczności na obszarze objętym programem. Peryferyjność obszaru wsparcia wiąże się z niskim poziomem inwestycji i atrakcyjnością dla kapitału. Problemem jest duża liczba osób długotrwale pozostających bez pracy i emigracja mieszkańców z obszaru wsparcia. Transgraniczny region nie jest postrzegany jako jednolity rynek. Brak wystarczającej współpracy w obszarach: zatrudnienia, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, turystyki, świadomości konsumenckiej. Wobec takich problemów intensywna i stała współpraca instytucji po obu stronach granicy staje się nieodzowna. Projekt odpowiada na te problemy poprzez utworzenie trwałej tematycznej platformy współpracy transgranicznej - sieci współpracy rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Utworzenie takiej struktury wzmocni współpracę pomiędzy instytucjami na polsko-czeskim pograniczu. Prowadzenie regularnych spotkań w ramach grup roboczych, wzajemne poznanie, wspólna identyfikacja priorytetów pozwoli niwelować przeszkody i bariery prawne, administracyjne oraz językowe stojące na drodze do nawiązywania ściślejszej współpracy. Ukierunkowane  tematycznie grupy robocze odzwierciedlają najważniejsze problemy regionu.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez cel szczegółowy jakim jest utworzenie sieci sieć współpracy rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego w oparciu o 5 tematycznych transgranicznych grup roboczych (ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej na pograniczu cz-pl, ds. produktów regionalnych na pograniczu cz-pl, ds. prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu cz-pl, ds. rozwoju regionalnego i turystyki na pograniczu cz-pl, ds. mobilności pracowniczej na pograniczu cz-pl). Tematyka grup roboczych bezpośrednio wynika z bieżących problemów czesko-polskiego pogranicza,  strategii dotyczącej wkładu programu EWT w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Posiedzenia grup roboczych będą mieć otwarty charakter. Do udziału w nich poza partnerami projektu będą zapraszane wszelkie podmioty po obu stronach granic zainteresowane bezpośrednio wybraną problematyką tj.: izby gospodarcze, stowarzyszenia i związki, fundacje, cechy rzemiosł, inkubatory, klastry, urzędy pracy, samorządy, przedsiębiorstwa, wszelkie inicjatywy społeczne itp. Zaplanowane działania projektu wpłyną na zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego.

Grupy robocze zajmują się :

- organizacją spotkań w ramach grup roboczych, do udziału, w których zapraszani są przedstawiciele polskich i czeskich instytucji społeczno- gospodarczych

- definiowaniem problemów występujących w regionie

- organizacją imprez społeczno- gospodarczych ( giełd kooperacyjnych, wystaw, forów dyskusyjnych, warsztatów tematycznych, wizyt studyjnych, itp.)

- biorą udział w giełdach pracy i tworzą bazy firm poszukujących pracowników , bazy poszukujących zatrudnienia,

- usługami informacyjnymi w dziedzinie współpracy gospodarczej i transgranicznego rynku pracy,

- wypracowaniem fachowych pakietów informacyjnych w zakresie przedsiębiorczości w Republice Czeskiej I Polsce,

- wypracowaniem i publikacją transgranicznej instrukcji w zakresie zatrudnienia,

- nauką języka polskiego i czeskiego ,

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU. SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ

Jak wesprzeć przedsiębiorczość, jak sięgnąć po środki unijne na rozwój czesko-polskiego pogranicza. To główne tematy spotkania grupy roboczej ds. prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego, które odbyło się dniach 19-20.02.2018 w Opolu. Organizatorem była Izba Gospodarcza „Śląsk”. Partnerzy projektu rozmawiali min. aspektach prawnych prowadzenia działalności na czesko-polskim pograniczu. Swoją wiedzą praktyczną dzielił się adw. Aleksander Giehsmann. Omawiane były także kolejne etapy realizacji i rozliczenia projektu. Ze strony KARR S.A. udział w wydarzeniu brała koordynator projektu - Katarzyna Matusik.

 ProductProduct

ROZWÓJ TURYSYTYKI NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU. SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ W VRCHLABI.

Z prawdziwą zimą w naszych górach bywa różnie. O ile w wysokich masywach nie ma jeszcze z tym problemu, to w niższych właściciele stoków i ośrodków narciarskich muszą reagować  na zmiany klimatyczne. O tym między innymi rozmawiali uczestnicy spotkania grupy roboczej ds. Rozwoju regionalnego i turystyki  na pograniczu czesko-polskim. Spotkanie odbyło się w dniach 20-21.03.2018r w Vrchlabi. O rozwiązaniach dotyczących  sztucznego naśnieżania  i zwiększaniu zdolności transportowej ośrodków, opowiadał dyrektor kompleksu sportowego Spartak Rokytnice. Uczestnicy warsztatów mieli też okazję wypróbować na własnych nogach możliwości ośrodka.

Na części warsztatowej w  Rautis w Poniklé, uczestnicy spotkania zapoznali się z historią i metodą  produkcji dmuchanych koralików oraz ozdób choinkowych. Sami też mogli je wykonać.

Na spotkaniu grupy roboczej projektu poruszono także tematy związane z:

- wydaniem  katalogu meblarskiego przez Izbę Gospodarczą „ Śląsk”,

- organizowanym przez KARR S.A.  Polsko-Czesko-Niemieckim Forum Kooperacji Firm ,

- podsumowaniem  dotychczasowych działań projektowych

- napisaniem nowych projektów z II osi priorytetowej Interreg V-A Czechy – Polska.

Partnerzy potwierdzili także daty planowanych działań na trzeci i czwarty okres monitorowania.

 ProductProductProductProduct

 

Mobilność pracownicza na czesko-polskim pograniczu. Spotkanie grupy roboczej.

Sytuacja na rynku pracy w Polsce i Czechach. To główny temat spotkania grupy roboczej ds. mobilności pracowniczej w ramach projektu: „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, które odbyło się w dniach 16-17.05.2018 w Hronovie. Organizatorem była Izba Gospodarcza w Hradec Kralove. Partnerzy projektu rozmawiali o sytuacji na rynku pracy w Czechach jak i w Polsce. Omawiane również były sprawy bieżące związane z realizowanym projektem. Ze strony KARR S.A. udział w wydarzeniu brała -Karin Pastuszka.

 ProductProductProduct

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firm branży meblarskiej pogranicza polsko-czeskiego.

Regionalny Transgraniczny Katalog Branżowy powstał w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Do pobrania: katalog branżowy.pdf

Pakiety informacyjne:

„PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PODATKI, UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY W POLSCE I REPUBLICE CZESKIEJ W 2017 ROKU”

- Prowadzenie działalności gospodarczej, podatki, ubezpieczenia i prawo pracy w Republice Czeskiej w roku 2017
- Legislativní podmínky podnikání v České republice 2017, aktuální daňová legislativa, pracovní právo
- Działalność gospodarcza w Polsce w 2017 roku
- Podnikání v Polsku v roce 2017
- Podatki w Polsce w 2017 roku
- Daně v Polsku v roce 2017
- Ubezpieczenia w Polsce w 2017 roku
- Pojištění v Polsku v roce 2017
- Prawo pracy w Polsce w 2017 roku
- Pracovní právo v Polsku v roce 2017

Do pobrania: 

>>  wersja na płytę CD

Personel projektu:

Koordynator projektu : Katarzyna Matusik ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) tel. +48 600-837-139

Administrator projektu : Dorota Turska ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) tel. +48 600-837-336

Asystent ds. administracyjnych: Karin Pastuszka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) tel. +48 728-314-765

logo partners1

 

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK