Projekt "Zapomniane punkty widokowe" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

ProductProductProductProduct

 

Wnioskodawca: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze

Partner Projektu: Karkonosze - Związek Miast i Gmin (http://www.krkonose.eu/pl)

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 31.10.2014


Cel ogólny: Wsparcie rozwoju turystyki w obszarze polsko-czeskiego pogranicza poprzez rozwój oferty turystycznej - o zapomniany produkt turystyczny - miejsca i punkty widokowe na obszarze polsko-czeskiego pogranicza.

Cel bezpośredni: Inwentaryzacja zapomnianych punktów widokowych, ich opisanie i udostępnienie szerokiego gronu odbiorców i podmiotów odpowiedzialnym za ich odtworzenie - opracowanie i dystrybucja dwujęzycznej publikacji i nowej strony internetowej (stan aktualny, rys historyczny dostępność dla turysty, zdjęcia, wirtualne panoramy, mapka, prawne uwarunkowania odtworzenia tych miejsc). Inwentaryzacja będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych działań dla inwestorów i właścicieli punktów widokowych, którzy będą zainteresowani odtworzeniem tych miejsc. Większość tych punktów jest oddalona od kurortów turystycznych i znajduje się na terenie biedniejszych gmin. Ich inwentaryzacja a w dalszej perspektywie odtworzenie może stać się impulsem rozwoju tych gmin. Promocja miejsc i punktów widokowych na terenie Republiki Czeskiej - w trakcie study tour oraz konferencji podsumowującej projekt.

 

Grupy docelowe projektu: Projekt skierowany jest do: właścicieli punktów widokowych, nadleśnictw, inwestorów, gmin i mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, do punktów informacji turystycznej, biur podróży, bibliotek, szkół, uczelni, PTTK, przewodników i innych instytucji publicznych ukierunkowanych na rozwój turystyki, turystów po obu stronach granic. Realizacja projektu pozwoli beneficjentom końcowym (czeskim i polskim) na:

  • usystematyzowanie informacji o punktach widokowych polskiego obszaru Kotliny Jeleniogórskiej, Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich, Gór Izerskich,
  • udostępnienie informacji dla inwestorów, właścicieli punktów widokowych zainteresowanych odtworzenie tych miejsc,
  • ułatwienie w przekazaniu informacji o zapomnianym produkcie turystycznym - miejscach i punktach widokowych,
  • promocję punktów widokowych polsko-czeskiego pogranicza,
  • poznanie atrakcji turystycznej sąsiada - punktów widokowych na terenie czeskiego obszaru Euroregionu Nysa.

 

Działania w ramach projektu:

  1. Inwentaryzacja punktów widokowych na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej, Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich i Izerskich (po wstępnych analizach planowane jest opisanie około 25 takich punktów) zawierającej między innymi aktualne opisy, rys historyczny, zdjęcia, usytuowanie na mapie jak również uwarunkowania prawne jakie należy spełnić, aby odtworzyć takie miejsca i opracowanie na jej podstawie dwujęzycznej: broszury informacyjnej, nowej strony internetowej http://www.zapomnianepunkty.karr.pl/ oraz ich dystrybucja wśród gmin i nadleśnictw polskiego obszaru Euroregionu Nysa, inwestorów do punktów informacji turystycznej, biur podróży, bibliotek, szkół, uczelni, PTTK, przewodników i innych instytucji ukierunkowanych na rozwój turystyki na polsko-czeskim pograniczu.
  2. Organizacja study tour, czyli całodniowego wyjazdu polskiego partnera wraz z przedstawicielami instytucji zainteresowanych odtworzeniem punktów widokowych (m.in.: nadleśnictwa, gminy, przewodnicy, inwestorzy) do miejsc i punktów widokowych na terenie czeskiego pogranicza.
  3. Organizacja konferencji podsumowującej wyniki projektu.
  4. Promocja projektu.

 

logo aktywizacji

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK