EFS naglowek

 

Oferta projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS”

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udziela pożyczki dla osób zamierzających otworzyć własną firmę w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS”. Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  • Kwota pożyczki – do 50 000,00 zł
  • Okres pożyczki – maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy 
  • Karencja – karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
  • Oprocentowanie preferencyjne od 0,5% do 2.0%

 pani EFS

BEZ PROWIZJI, BEZ WKŁADU WŁASNEGO

Kto może uzyskać pożyczkę

Pożyczkę może otrzymać osoba fizyczna, która:

  • mieszka na terenie województwa dolnośląskiego
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej

 

Na jaki cel może zostać przeznaczona pożyczka

Pożyczka z projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS” może być przeznaczona na dowolny, jednoznacznie określony cel gospodarczy.

Pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, w szczególności:

  • zakup, budowa i modernizacja obiektów produkcyjnych/usługowych;
  • zakup środków trwałych, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem planowanego przedsięwzięcia;
  • zakup sprzętu, wyposażenia w maszyny, urządzenia;
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym zakup środków obrotowych.

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, na spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno – prawnych, a także na refundację wydatków dokonanych przed dniem otrzymania środków na rachunek.

 

Rodzaje zabezpieczeń:

Zabezpieczenie spłaty należności z tytułu pożyczki powinno wynosić minimum 125% kwoty podstawowej pożyczki i należnych odsetek.

Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki ustalane jest indywidualnie z każdym Pożyczkobiorcą w zależności od oceny stopnia ryzyka i może je stanowić m.in.:

a/ Weksel In  blanco – obligatoryjnie;

b/ Poręczenie przez osoby trzecie;

c/ Hipoteka;

d/ Przewłaszczenie własności;

c/ Inne zabezpieczenia uzgodnione przez strony.

W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez Przedsiębiorcę pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagana jest zgoda Jego współmałżonka na zawarcie tej umowy (dotyczy również poręczycieli).

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie „Funduszu Pożyczkowego EFS”

 

 

Dokumenty do pobrania

I Wniosek o pożyczkę:

II Umowa o pożyczkę:

 

 

Kontakt:

+48 75 75 27 514, 502

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

58-500 Jelenia Góra

ul. 1 Maja 27 ( I piętro)

logo

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK