Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Jeleniej Górze, Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zapraszają do korzystania z oferty Funduszu Pożyczkowego działającego przy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Małe przedsiębiorstwo jest rozumiane jako podmiot zatrudniający mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Odbiorcami pożyczek są przedsiębiorcy, dla których uzyskanie kredytu w bankach komercyjnych jest często utrudnione.

Pożyczki przeznaczone są na cele inwestycyjne i obrotowe związane z bieżącą działalnością (zakup środków trwałych, towarów handlowych, surowców, materiałów, modernizacja przedsiębiorstwa, wykupienie lokalu itp.).

Udzielane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra Gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP i są współfinansowane ze środków budżetu państwa.

 

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK:

 • Maksymalna kwota pożyczki - 120 000 zł
 • Maksymalny okres udzielenia pożyczki - 60 miesięcy (5 lat)
 • Istnieje możliwość zastosowania maksymalnie 6 - miesięcznej karencji w spłacie kapitału. Karencja wliczana jest do okresu udzielenia pożyczki.
 • Zdolność do spłaty pożyczki

 

RODZAJ PRZYJMOWANYCH ZABEZPIECZEŃ:

Obligatoryjne: weksel własny in blanco

Dodatkowe:

 • weksel poręczony przez poręczycieli
 • umowa przewłaszczenia
 • poręczenie funduszu poręczeń
 • cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych
 • umowa przelewu wierzytelności
 • hipoteka
 • inny, uzgodniony przez strony sposób

 

WYSOKOŚĆ i RODZAJ POBIERANYCH OPŁAT:

 1. stałe odsetki w wysokości stopy referencyjnej, której podstawą obliczenia jest tzw. stopa bazowa obowiązująca w dniu zawarcia umowy pożyczki, powiększona o odpowiednią marżę, określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej.
 2. Wysokość oprocentowania pożyczki uzależniona jest od stopnia ryzyka kredytowego. Od 1 stycznia 2015 r. minimalne oprocentowanie pożyczki wynosi 1,76% w stosunku rocznym.
 3. prowizja w wysokości od 1% - 3% potrącana jednorazowo przy wypłacie pożyczki.

 

Pliki do pobrania (format *.pdf):

 1. Regulamin udzielania pożyczek przez KARR S.A.
 2. Wniosek o udzielenie pożyczki
 3. Załącznik do wniosku o udzielenie pożyczki (karta, ryczałt, księga przychodów i rozchodów)
 4. Załącznik do wniosku o udzielenie pożyczki (pełna księgowość)
 5. Wzór umowy pożyczki
 6. Upoważnienie konsumenta
 7. Upoważnienie przedsiębiorcy

 

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK