Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym naciskiem na ochronę powietrza i likwidację niskich emisji”.

Link do biuletynu zamówień publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c43cf0b6-f810-4a20-ad01-9da43cd047ce

W załączeniu:

>> Tom I SIWZ,

>> TOM II -_Projekt Umowy,

>> TOM III - Opis przedmiotu zamówienia,

>> Załącznik nr 1a

Pytania i odpowiedzi:

1) Czy publikacja w prasie ma być na stronach redakcyjnych czy ogłoszeniowych?
Odpowiedz: Publikacja w prasie na stronach redakcyjnych

2) Imprezy integracyjne:
- miasteczko rekreacyjne – co ma w jego zakres wchodzić ponieważ jest to bardzo ogólne pojęcie. Czy chodzi o dmuchane zabawki dla dzieci? Jeśli tak to ile takich atrakcji?
- kto zapewnia teren pod organizację imprez? Czy dla Wykonawcy będzie się to wiązało z kosztami?
- kto odpowiada za zaproszenie/zapewnienie uczestników imprez?
Odpowiedz: Zamawiający przewiduje do realizacji zadania w zakresie organizacji imprezy integracyjnej z wykorzystaniem elementu w postaci miasteczka rekreacyjnego, specjalnie wydzielonej strefy gwarantującej bezpieczeństwo oraz różnorodność atrakcji w zakresie edukacji ekologicznej.
Po stronie wykonawcy leżą obowiązki związane z przygotowaniem projektu miasteczka rekreacyjnego wraz ze stroną organizacyjną tj. wynajem terenu pod miasteczko rekreacyjne, zaproszenie oraz zapewnienie uczestników imprezy itp.

3) Artykuły w Internecie – przez jaki okres czasu mają być wyświetlane: zarówno artykuł jak i baner? Czy jakąś ilość wyświetleń banera należy zapewnić?
Odpowiedz: Artykuł oraz baner, mają być wyświetlane przez cały okres trwania projektu przez co najmniej 2 tygodnie w ujęciu miesięcznym. Zamawiający przewiduje ilości wyświetleń banera zgodnie ze SIWZ o min liczbie dziennych wejść 30000, wraz z 2 banerami flash.

4) Proszę o wskazanie szacunkowej wartości niniejszego zamówienia.
Odpowiedz: Zamawiający nie przewiduje podania szacunkowej wartości zamówienia.

 

Zamawiający publikuje protokół z sesji otwarcia ofert z dnia 15.09.2017r. z godziny 10:00 w ramach zadania pn.: „Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym naciskiem na ochronę powietrza i likwidację niskich emisji”.

Nr postępowania: KARR- 271.1.2017

>> Protokół z sesji otwarcia ofert
>> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK